Pýtajú sa na ulici jednej ženy pri anketovom prieskume:
– Aký máte názor na kotony?
– Mne záleží na tom, – znela odpoveď, – čo je v ňom.