Aj medzi policajtmi sa nájde inteligent, napr. taký komisár Rex.