Vieš čo je najväčšia obezita??
Keď zemeguľa vypadne zo slnečnej sústavy.