– Prečo blondínky nepijú čiernu kávu?
– Aby im nestmavli vlasy.