Náš parlament je ako jedna veľká rodina počas dedičského konania.