Predám kompletné vydanie encyklopédie Britanica (32 zväzkov), viac nepotrebná.
Zn.: Minulý týždeň som sa oženil – manželka vie všetko.