Počuli ste už, aby sa tichým spoločníkom stala žena?