Suseda si všimla že susedova Anča chodí často pozerať do schránky na poštu.
– Čo čakáš nejaký dôležitý list?
– Nie ale počítač mi stále hlási, že mám poštu.