Jeden člen anglického klubu sa zaujíma, či majú do klubu prístup i ženy.
– Raz do mesiaca si každý člen môže priviesť manželku.
– Ja som slobodný. Môžem si priviesť priateľku?
– Áno, ale len v prípade, že je manželkou niektorého člena klubu.