Novinár sa pýta pýta Gruzínca, ktorý práve oslavuje 120. narodeniny, na tajomstvo jeho dlhého života.
– Celý život som žil striedmo. Nepil som, nefajčil, ani za ženami som moc nebehal.
Vtom sa z dvora ozve hrozný rev.
– Čo je to? – pýta sa novinár.
– Ale nič, to sa iba otec zase vracia spitý od frajerky.