Kajo sa háda s Jojom. V zlosti vykríkne:
– Jojo, choď do riti!
A on nato:
– A čo by som robil u vás doma?