Antropológ rozpráva o svojom pobyte medzi kanibalmi.
– Vy ste boli už jednou nohou v hrobe! – vykríkne jedna z poslucháčok.
– Omyl, milostivá, nie v hrobe, ale v hrnci.