– Aká je naša dnešná politická realita?
– Nejasnou voľbou medzi dvoma zlami.