Šéf príde k cestárom a hovorí:
– Chlapi, nedostali sme ešte lopaty.
– To nič, šéfe, oprieme sa jeden o druhého.