Mladá dynamická spoločnosť hľadá hackera na plný pracovní úväzok. Svoj štruktúrovaný životopis prosím zanechajte na našom počítači STANICA1 v adresári C:Dokumentyzivotopisy.