Pýta sa reportér černocha:
– Prosím vás, ako je to s rasizmom na Slovensku?
– No, myslím, že je to zlé. Už aj malé deti prejavujú známky rasizmu.
– Ako to myslíte?
– No pozrite sa, aj snehuliakov robia len bielych.