Príde webmaster k farárovi na spoveď. Ten sa ho pýta:
– Tak, koľko máš hriechov synu?
– No, vošlo sa to na dve diskety.