– Mylord, dovoľujem si vás upozorniť, že vonku je veľmi pekný deň. Mám vám doniesť toaletný papier?
– Jean, vysvetlite mi, akú má súvislosť?
– Povedali ste predsa, že jedného krásneho dňa sa z tých mojich otázok poseriete.