Nadšená turistka si na horskom vrcholku povzdychne:
– Tu je tak krásne, že by som tu raz chcela zomrieť.
– Keď mi dáte tisícku, – odpovie sprievodca, – tak do vás zozadu strčím.